گالری تصاویر بازدید مدیرعامل محترم سازمان اموال و املاک کوثر از مناطق مختلف استان خوزستان

زیارت از گلزار شهدای اهواز
زیارت از گلزار شهدای اهواز
زیارت از گلزار شهدای اهواز
بازدید از جانبازان قطع نخاع بیمارستان ضایعه نخاعی اهواز
بازدید از جانبازان قطع نخاع بیمارستان ضایعه نخاعی اهواز
بازدید از جانبازان قطع نخاع بیمارستان ضایعه نخاعی اهواز
بازدید از هنگ مرزی خین شهر اهواز
بازدید از هنگ مرزی خین شهر اهواز