ثبت‌نام در سامانه شمسا و مصاحبه برای تکمیل بانک اطلاعاتی مدیران جهت شایسته گزینی انجام می‌شود

14 دی 1400

مدیرکل توسعه منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه ثبت‌نام در سامانه شمسا و مصاحبه با افراد تعهدی را به‌منظور ارتقای فوری افراد برای دستگاه ایجاد نمی‌کند، افزود: انجام این مراحل صرفاً به‌منظور شناسایی ظرفیت‌های نیروی انسانی و تکمیل بانک اطلاعاتی بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تصدی پست‌های مدیریتی در آینده است.


افشین کرمی با اشاره به فعالیت سامانه شمسا برای انتخاب مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: تاکنون بخشی از افرادی که در سامانه شمسا ثبت‌نام کرده‌اند، جهت طی مراحل بعدی به کانون ارزیابی مدیران ارجاع شده‌اند و مصاحبه‌های لازم با آنان صورت گرفته است.


وی افزود: بدیهی است که تمام انتصابات در ستاد و استان‌ها از طریق فرایند مذکور و دستورالعمل مربوطه انجام می‌شود و لازم است که مدیران کل محترم از ظرفیت افرادی که علاوه بر احراز شرایط پست سازمانی، فرایند مربوطه قبولی در سامانه شمسا و کانون ارزیابی مدیران را طی کرده‌اند جهت شایسته گزینی مدیران اقدام کنند.


مدیرکل توسعه منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه ثبت‌نام در سامانه شمسا و مصاحبه با افراد تعهدی را به‌منظور ارتقای فوری افراد برای دستگاه ایجاد نمی‌کند، افزود: انجام این مراحل صرفاً به‌منظور شناسایی ظرفیت‌های نیروی انسانی و تکمیل بانک اطلاعاتی بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تصدی پست‌های مدیریتی در آینده است.


کرمی در پایان تأکید کرد: عدم به‌کارگیری افراد پس از طی این فرایند به معنی منتفی بودن موضوع ارتقای شغلی وی در سمت‌های مدیریتی نیست و بر اساس نیاز در فواصل زمانی آینده از حضور سایر عزیزان نیز در انتصاب‌های جدید استفاده می‌شود.

 

منبع: ایثار